HomeŁączniki balkonowe

lacznik balkon 01

Mostki cieplne są często przyczyną szkód budowlanych, takich jak wilgotne ściany i powstawanie pleśni.
Problem ten występuje na wystających elementach konstrukcyjnych, na przykład na balkonach. Fachowcy z dziedziny budownictwa mają do dyspozycji skuteczny środek zaradczy Schöck Isokorb?. Schöck Isokorb? oddziela termicznie elementy konstrukcyjne i przenosi jednocześnie obciążenia. Dlatego materiał ten jest określany mianem nośnegoelementu izolacji cieplnej.
Pozbawione izolacji połączenie ściany zewnętrznej budynku ze stropem nad piwnicą wzgl. podłogą na gruncie stanowi także duży mostek cieplny. Mostek ten jest bardzo często pomijany na etapie planowania lub planuje się często niewystarczające "środki izolacyjne". Wykorzystanie materiałów Schöck Novomur? oraz Schöck Novomur? light zapewnia skuteczną likwidację mostka cieplnego na cokole budynku oraz spełnienie wszystkich wymogów rozporządzenia o oszczędzaniu energii.

 lacznik balkon 02
Podstawowymi elementami zbrojenia konstrukcji żelbetowych są pręty i maty zbrojeniowe. Zdarzają sie jednak sytuacje , kiedy potrzeba dodatkowych elementów uzupełniających zbrojenie konstrukcji - przykładami takimi są np. konstrukcje słupowo-płytowe lub dylatowane konstrukcje żelbetowe. W tego typu konstrukcjach ich fragmenty wymagają często dodatkowego wzmocnienia w postaci gotowych systemowych rozwiązań.
Dylatacje konstrukcyjne w budynkach o konstrukcji żelbetowej można projektować stosując trzpienie dylatacyjne dostosowane do dużych i małych obciążeń - Schöck SLD lub ESD jest tutaj odpowiednim rozwiązaniem. Żelbetowe konstrukcje płytowo-słupowe wymagają w strefie przysłupowej zbrojenia na przebicie - rozwiązaniem w takich przypadkach jest Schöck Bole?.
Stal zbojeniowa posiada jednak też często niepożądane właściwości takie jak: duża przedodność cieplna , właściwości magnetyczne , brak odporności na korozję. W sytuacji kiedy w/w właściwości mają decydujące znaczenie z pomocą przychodzi ComBAR? - zbrojenie z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym - materiał o dwukrotnie wyższej od stali wytrzymałości na rozciąganie.

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Go to top