HomeDział budowlanyPłyn szalunkowyBETOFOL

BETOFOL

Płyn antyadhezyjny BETOFOL jest stosowany do smarowania szalunków w celu prawidłowego usunięcia formy; stalowej, drewnianej, PCV. Metoda aplikacji jest dowolna- aplikacja poprzez pędzel malarski bądź wałkiem malarskim, natrysk rozpylaczem. Należy pamiętać, iż pełna sprawność uzyskana jest dopiero po wyschnięciu -do 60 min , na powierzchni pozostaje powłoka Polietylenowo - polimerowa.(matowa cienka tłusta powłoka antyadhezyjna).

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać fizyczna/barwa/zapach

Ciecz/biała /charakterystyczny mydlany

pH

9,5 do 11,00

Temperatura wrzenia

Powyżej 100°C

Temperatura zapłonu

-

Własności utleniające

Nie stwierdzono

Rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach

W postaci suchej nierozpuszczalny w wodzie.( utrata własciwosci)

Gęstość w 15°C

0,97 g/cm3 (hydrometr)

Lepkość kinematyczna w 40°C

Brak danych

Zawartość siarki

<0,001% m/m wg PN-ISO 8754:1993

Temperatura samozapłonu

W stanie dyspersji nie występuje

Szybkość parowania

Brak danych

Właściwości korozyjne

Nie wykazuje właściwości korozyjnych

Pozostałe dane

Produkt ulega biodegradacji do 94% masy całkowitej mieszaniny.

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Go to top