HomeDział budowlanyChemia

CONTACRETE
Roztwór polimerowy technologicznie przygotowany do gruntowania i pielęgnacji betonu poprzez hydrofobizację. Przykłady zastosowania

 • pielęgnacja betonu.
 • podkład gruntujący pod tynki, farby i kleje.
 • po dodaniu do zaprawy uelastycznia, zmniejsza nasiąkliwość, poprawia przyczepność.


Właściwości

 • Jednolita biała ciecz o konsystencji ciekłej bez zawiesin.
 • Dobrze pokrywa powierzchnie betonu i wnika w głąb tworząc spójną warstwę.
 • Nie zawiera produktów organicznych.
 • W całości ekologiczny nie działa na środowisko naturalne przy prawidłowym stosowaniu.


Dane techniczne

 • kolor - biały
 • czas schnięcia -  do 1 godz. (przy temperaturze 20°C)
 • temperatura stosowania podłoża-  +5° C do +30° C
 • ilość warstw - od 1 do 2 (w zależności jak chłonne jest podłoże)
 • wydajność -  od 0,2 do 0,25 l/m2 na jedną warstwę


Magazynowanie

 • Przydatność 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturach dodatnich.
 • Chronić przez mrozem oraz zanieczyszczeniami.
 • Produkt niewykorzystany utylizować w mieszankach betonowych.


Bezpieczeństwo

 • CONTACRETE nie jest produktem niebezpiecznym.
 • Podczas stosowania roztworu CONTACRETE należy zachować podstawowe zasady ostrożności tj. okulary ochronne, odzież ochronna, obuwie ochronne.
 • W razie bezpośredniego kontaktu ze skórą spłukać wodą.
 • W razie dostania się preparatu do oczy należy natychmiast przemyć je duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Nie dopuścić do zaschnięcia na narzędziach- produkt niezmywalny)
 • Nanosić pędzlem malarskim, wałkiem lub natryskiem.
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.


Uwagi
 Informacje podane w tej Karcie Charakterystyki odpowiadają naszemu stanowi znajomości naszemu doświadczeniu odnośnie produktu. Odnoszą się do samego produktu, zgodnie z jego właściwościami. W wypadku połączeń lub mieszanin z innymi substancjami należy upewnić się, czy nie pojawi się żadne inne, nowe niebezpieczeństwo.
Ta karta nie zwalnia w żadnym wypadku użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa.


 

 

 

trutek

Technika mocowania w budownictwie, żywice, wiertła, osadzaki, tarcze, gwoździe, naboje, kołki rozporowe.

 

izolex

Elementy uszczelniające w budownictwie, elementy powłokowe, izolacja przeciwpowłokowe i wilgociowe.

 

kerakoll

Elementy uszczelniające, zaprawy wyrównujące do napraw betonu, żywice dwuskładnikowe.

 

astra

Elementy uszczelniające betony, typu włókna polipropylenowe.

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
Go to top